POZOR!

Od 26. 10. 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení Vlády ČR č. 276/2015 Sb., kterým se výrazně zvyšuje odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606 53 80 53 nebo pomahame@poskozenym.cz

Pomáháme poškozeným získat úplné finanční odškodnění 

Zvýšení minimální mzdy

Vláda zvýšila minimální mzdu na 8.500,-Kč.

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, došlo s účinností ode dne 1. 8. 2013 ke zvýšení sazby minimální mzdy z původních 8 000 Kč na současných 8 500 Kč. Podle kvalifikovaných odhadů pobírá minimální mzdu cca 100 až 120 tisíc zaměstnanců, což odpovídá zhruba třem procentům pracujících, kteří si zvýšením minimální mzdy polepší. Kvalifikované odhady o počtu lidí, kterých se zvýšení minimální mzdy dotkne negativním způsobem, však neexistují.

V médiích je v souvislosti s negativy, které zvýšení minimální mzdy přináší, obvykle zmiňován vzrůst minimální zálohy na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, které si měsíčně budou muset připlatit cca 70 Kč. 

Je však zcela opomíjeno, že zvýšení minimální mzdy bude mít daleko větší dopad na početnou skupinu lidí poškozených pracovním úrazem, nemocí z povolání či například dopravní nehodou, kteří v důsledku utrpěného zranění nemohou již vykonávat dosavadní práci, pobírají proto náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. rentu), a zároveň jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce, neboť nemohou najít zaměstnání odpovídající jejich zdravotnímu poškození.

Podle ustanovení § 371 odst. 3 zákoníku práce i podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR se v takovém případě poskytuje poškozenému renta ve výši průměrného výdělku, kterého dosahoval před vznikem škody, od nějž je odečítán tzv. opominutý výdělek ve výši minimální mzdy. Zvýšením měsíční minimální mzdy o 500 Kč měsíčně se sníží renta u řady poškozených o celých 6 000 Kč ročně.

Uvědomíme-li si, že převážná část poškozených je zcela finančně závislá na měsíční rentě, neboť na úřadech práce jsou vedeni dlouhodobě (bohužel lidé invalidní či jinak zdravotně znevýhodněni jsou na současném trhu práce prakticky nezaměstnatelní), znamená zvýšení sazby minimální mzdy pro řadu poškozených, kteří nedosáhli na invalidní důchod, reálné snížení jejich životní úrovně. 

Zvýšení minimální mzdy se nedotkne invalidů, pro něž zůstala zachována dosud platná výše minimální mzdy, jež činí 48,10 Kč /hod. resp. 8 000 Kč/měsíc při 40 hodinovém týdenním pracovním úvazku. Invalidé, kterým je vyplácena ztráta na výdělku po skončen pracovní neschopnosti, však dostali svůj díl již od 1. 1. 2013, kdy vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 246/2012 Sb., kterým jim vláda "sebrala" 2 000 Kč měsíčně z měsíční renty, pokud byli vedeni na úřadu práce.