POZOR!

Od 26. 10. 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení Vlády ČR č. 276/2015 Sb., kterým se výrazně zvyšuje odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606 53 80 53 nebo pomahame@poskozenym.cz

Pomáháme poškozeným získat úplné finanční odškodnění 

Rozsudek NS ČR 25 Cdo 81/2013

Nejvyšší soud ČR aplikuje názor Ústavního soudu na nárok poškozeného na rentu v případě jeho nesoběstačnosti.

Ústavní soud ČR vyložil ve svém aktuálním nálezu z roku 2013 nejen povahu jednotlivých nároků na náhradu škody na zdraví, ale také dovodil, v soudní praxi dosud zamítané, právo poškozeného na přiznání renty v případě, že je vzhledem k závažným trvalým následkům odkázán na péči třetích osob.

Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyšší soud poprvé aplikoval právní názor vyslovený Ústavním soudem, což znamená významný a žádoucí průlom do dosavadní rozhodovací praxe.

  Naše kancelář dlouhodobě prosazuje a uplatňuje pro své klienty právní výklad, který je nyní potvrzen nálezem Ústavního soudu i jeho aplikací Nejvyšším soudem. Získáváme tím našim klientům odškodnění až v řádu statisíce korun navíc, které by jinak nezískali. Pokud se chcete dozvědět více, uvítáme, když nás se svým problémem seznámíte, abychom mohli posoudit vaše nároky.