Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Rozsudek NS ČR 25 Cdo 4434/201

Právní úprava umožňuje, aby ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele zvýšil soud přiměřeně výši odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Předpokladem přiměřeného zvýšení odškodnění je existence takových výjimečných skutečností, které umožňují závěr, že zejména vzhledem k uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, nelze omezení poškozeného vyjádřit jen základním odškodněním za ztížení společenského uplatnění. 
V konkrétním případě utrpěl poškozený ve věku 65 let trvalé těžké poškození zdraví v důsledku dopravní nehody. Městský soud v Praze jako soud odvolací přiznal poškozenému mimořádné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění ve výši dvojnásobku základní sazby stanovené lékařským posudkem, přestože při obdobných případech závažného poškození zdraví bývá mimořádné zvýšení odškodnění za trvalé následky řádově vyšší. Rozhodnutí zdůvodnil soud skutečností, že dvojnásobné zvýšení náhrady je přiměřené okolnostem případu, a to zejména vzhledem k vyššímu věku poškozeného v době vzniku újmy na zdraví.
Nejvyšší soud se s názorem odvolacího soudu neztotožnil. Uvedl, že věk je pouze jedním z kritérií, které musí vzít soud v potaz při úvaze o mimořádném zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění. V případech, kdy je míra poškození zdraví oproti předchozímu stavu natolik vysoká a trvalé následky tak mimořádně těžké, nemůže vyšší věk poškozeného sám o sobě vyloučit závěr o přiměřenosti zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění výrazně nad dvojnásobek základního bodového ohodnocení.

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro