Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Naše odměna

Bezplatně

 • Poradenství o základních nárocích a postupech při pracovním úrazu.
 • Konzultace při uplatňování nároků na náhradu škody v konkrétním případě. 
 • Doporučení postupu při uplatňování nároků na náhradu škody.
 • Doporučení specializovaného advokáta, který převezme vaše právní zastoupení a vymůže náhradu škody.

Smluvní odměna (zpravidla 10 - 20%)

 • Převzetí právního zastoupení specializovaným advokátem.
 • Vyčíslení, doložení a vymáhání vašich nároků na náhradu škody.
 • Zastupování při veškeré komunikaci se zaměstnavatelem a pojišťovnou.
 • Sepsání a podání žaloby.
 • Zastupování před soudy v občanskoprávním i trestním řízení.
 • Zastupování ve věcech pracovněprávního vztahu.
 • Ostatní úkony z právního zastoupení vyplývající.

Ze zkušeností, které s řešením pracovních úrazů máme, můžeme potvrdit, že pokud svěříte váš pracovní úraz k řešení některému ze specializovaných advokátů, získáte i po zaplacení smluvní odměny více peněz, než když budete náhradu škody uplatňovat sami.

Náklady právního zastoupení jsou součástí škody a zaměstnavatel je povinen vám je nahradit stejně jako bolestné, ztrátu na výdělku atp. 

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro