Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Rozsudek NS ČR 25 Cdo 81/2013

Ústavní soud ČR vyložil ve svém aktuálním nálezu z roku 2013 nejen povahu jednotlivých nároků na náhradu škody na zdraví, ale také dovodil, v soudní praxi dosud zamítané, právo poškozeného na přiznání renty v případě, že je vzhledem k závažným trvalým následkům odkázán na péči třetích osob.

Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyšší soud poprvé aplikoval právní názor vyslovený Ústavním soudem, což znamená významný a žádoucí průlom do dosavadní rozhodovací praxe.

  Naše kancelář dlouhodobě prosazuje a uplatňuje pro své klienty právní výklad, který je nyní potvrzen nálezem Ústavního soudu i jeho aplikací Nejvyšším soudem. Získáváme tím našim klientům odškodnění až v řádu statisíce korun navíc, které by jinak nezískali. Pokud se chcete dozvědět více, uvítáme, když nás se svým problémem seznámíte, abychom mohli posoudit vaše nároky.

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro